onsdag 21 september 2011

Fastigheter och begravningar

Närhet och Samverkan föreslår att landets 13 stift ska ta över ansvaret för sina respektive kyrkobyggnader.
En organisation med så mycket hus och fastigheter som Svenska kyrkan krävs det förstås fastighetskompetens av kvalitet. Detta oberoende av om byggnaden är en kyrka eller ett kontor t ex.
Jag tror att den kompetens man ska bygga upp/bygga vidare på, massor av kunskap finns ju redan inom organisationen, i första rummet handlar om inköparkompetens. Alltså förmågan att för olika situationer skaffa sig rätt kvalitet till rätt pris i rätt tid. Svenska kyrkan ska inte äga några cementblandare, men veta var de bäst går att hyra när de väl behövs – om ni förstår vad jag menar.
Sådan kompetens kan organiseras i särskild ordning, även över stiftsgränser, som ju är uttänkta efter helt andra prioriteringar. Jämför gärna med hur t ex Akademiska Hus är uppbyggt.

Begravningsverksamheten i landet sköts ofta med Svenska kyrkan som statens konsulter i frågan. Så kan det vara. Men så behöver det inte vara. Begravningsverksamhet bör organiseras enligt särskild ordning frikopplad från organisationsformer som stift, pastorat, församling eller för den delen kyrkliga samfälligheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar